Op zoek naar (online) engagement en dialoog
4 april 2020

Interne communicatie

René de Boer

René de Boer
Strategisch adviseur en partner

Inspiratie in organisaties onder druk

Op zoek naar (online) engagement en dialoog

De coronapandemie heeft veel zaken stilgelegd, maar ook veel zaken versneld. Bij Jung zagen we al een toename van de behoefte van klanten om meer werk te maken van interne communicatie. Omdat de omgeving van opdrachtgevers in hoog tempo verandert, werd de urgentie voelbaar om de organisatie mee te laten veranderen én krachtiger te maken. Dat vraagt echter engagement. Ontwikkelingen als gevolg van de pandemie hebben dat er niet eenvoudiger opgemaakt.

Onderling engagement is in de afgelopen maanden – relaties met collega’s, klanten, partners – onder druk komen te staan. Thuiswerken is niet langer taboe en online overleg is de norm geworden. Voor een gemiddelde training komen we al niet meer bij elkaar, een webinar vinden we inmiddels prima. Allerlei digitale communicatietools zijn in korte tijd ingeburgerd en zullen ook niet meer verdwijnen. Het gevolg van thuiswerken is wel dat het contact met collega’s is afgenomen, zeker buiten het team. Ondanks de online dagstart en dito borrels wordt het informele contact gemist, maar wellicht belangrijker is de vraag wat de fysieke afstand betekent voor de binding met de organisatie, het merk, de missie en de waarden… om het maar niet te hebben over de creativiteit, de innovatiekracht en de inspiratie/motivatie die vanuit intensief samenwerken, kan ontstaan.

Herwaardering interne communicatie

Mooi is te zien dat er (daarom) sprake is van een herwaardering van interne communicatie. Met name in grote bedrijven is dit hoger op de agenda komen te staan, in eerste instantie om in te kunnen spelen op de zorgen bij medewerkers. Goed is dat de directie daarbij meer van zichzelf laat zien en horen. Bedrijven geven bovendien aan niet te willen zenden, maar een dialoog te willen voeren. De belangrijke vraag is dan: hoe?

“Met de toegenomen afstand wordt interne communicatie weer belangrijker dan ooit. Nieuwe tools ondersteunen de dialoog…”

Het ligt voor de hand om juist de digitale communicatietools, die in principe veel meer interactiviteit bieden, daarvoor te benutten. Belangrijk is dan om – naast de techniek – vooral veel aandacht te besteden aan de authentieke en empathische tone-of-voice, omlijst door inspirerende, aantrekkelijke vormgeving. Hetzelfde geldt voor de werkplekken (kantoren). Als meer of vaker thuiswerken het nieuwe normaal blijft, dan is het wenselijk om kantoren zo aangenaam en prettig mogelijk in te richten. Daarmee worden ze aanlokkelijk om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Gemeende transparantie gevraagd

Echter, voor echte dialoog wordt allereerst een andere opstelling gevraag van de leiding. Behalve transparant moet deze ook veel opener staan, in plaats van betrokkenheid slechts te veinzen. Juist hier gaat het erom dat de daad bij het woord wordt gevoegd: de leiding moet laten zien wat ze hebben opgehaald en geleerd in de dialoog met medewerkers, en ermee doen. Feedback is dus het parool.

Even sparren over dit onderwerp met René? Neem gerust contact op!

Wat vind je van deze blog?

Geef je reactie! Je mailadres wordt niet gepubliceerd. Dit gebruiken we alleen om later nog eens contact met je op te nemen.