Trots op het duurzaamheidsverslag van Tata Steel
7 september 2023

‘Groen’ of duurzaam bureau?

René de Boer

René de Boer
Strategisch adviseur en partner

Buro Jung heeft veel kennis van duurzaamheidscommunicatie in het algemeen en duurzaamheidsverslaglegging in het bijzonder. Dat maakt ons nog niet tot een ‘groen’ bureau. We werken wel graag voor duurzame merken en dito thema’s. Maar echt gemotiveerd raken we als opdrachtgevers oprecht willen verduurzamen. Dan vertalen we hun strategie, inzet en prestaties naar inspirerende communicatie, zowel intern als extern.

Juist hierom zijn we trots op het duurzaamheidsverslag van Tata Steel Nederland dat afgelopen 7 september 2023 werd gepubliceerd. We werkten er ruim een halfjaar heel hard aan.

Er viel mij echter nog wel eens een meewarige blik of zelfs een verwijt ten deel, als ik vertelde dat we Tata Steel als opdrachtgever hebben. Hoezo kon Buro Jung voor de ‘grote vervuiler’ in IJmuiden werken? Was dat wel ethisch verantwoord? Kon ik mezelf nog wel in de spiegel aankijken?

Natuurlijk maakten we ooit een afweging toen Tata Steel ons vroeg voor deze opdracht. Tenslotte lag (en ligt) het bedrijf behoorlijk onder vuur. En zoals door Tata-mensen ook ruiterlijk toegegeven, kunnen we ervan uitgaan dat in het verleden zaken beter hadden kunnen worden gedaan. Maar gedane zaken nemen geen keer, en wij waren er al veel langer van overtuigd dat er in IJmuiden een andere wind was gaan waaien. We volgen het staalbedrijf al vele jaren op de voet.
We namen daarom de opdracht aan, maar zouden die direct teruggeven bij greenwashing of greenhushing. Steken we dan nu onze hand in het vuur voor de volledigheid en juistheid van het duurzaamheidsverslag? Nee, zover gaat onze expertise niet. Maar het projectteam waarin wij intensief samenwerkten met de opdrachtgever, had transparantie als uitgangspunt en koos op kritische, gevoelige punten altijd voor de realistische, getrouwe weergave.

Natuurlijk hebben wij van Jung wel gezorgd voor de beste argumentatie, formulering en toelichting op alle relevante onderwerpen, en deden ons best om de duurzame prestaties, resultaten en ambities zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Of dat gelukt is, kunt u hier zelf beoordelen.

P.S.: Meer dan 250 fte? 40M omzet? 20 M balanstotaal?
Een duurzaamheidsverslag is binnenkort voor veel meer bedrijven en organisaties een EU-verplichting, ook voor ondernemingen die kleiner zijn Tata Steel Nederland. Lees hier meer over de Corporate Sustainability Directive (CSRD), en hoe hieraan (ESRS) te voldoen.