9 februari 2019

Crisis-pr beperkt reputatieschade

Twee nieuwe klanten in de grondstoffen-recycling ondersteunden we bij (afzonderlijke) zaken die onder het vergrootglas lagen van de onderzoeksjournalisten van Zembla. Bij complexe materie dreigt de nuance op tv soms verloren te gaan. Door goed met elkaar de diepte in te gaan en nuchter te analyseren konden we reputatieschade beperken door consequent en transparant te communiceren.