28 oktober 2022

ESG report

Eerste duurzaamheidsverslag Tata Steel Nederland

In het nieuwe duurzaamheidsverslag van Tata Steel Nederland komen twee verhaallijnen bij elkaar. Zo transparant mogelijk vertelt het Nederlandse staalbedrijf het verhaal van de impact die de productie van staalproducten  heeft — op de regio rond IJmuiden en verderop in de keten. Dat die impact (nog) niet altijd positief is, moge duidelijk zijn voor wie Tata Steel de afgelopen tijd heeft gevolgd. Toch – en dat is verhaallijn twee – is er goed nieuws: met man en macht wordt hier gewerkt aan schonere staalproductie. Op korte termijn via talloze aanpassingen in het productieproces, en voor de langere termijn door helemaal over te schakelen op een schone manier van staal maken.

Zover is het nog zeker niet, maar de eerste concrete stappen zijn de moeite waard om in het duurzaamheidsverslag 2021-2022 op te nemen. Jung werkte mee aan de samenstelling van dit eerste duurzaamheidsverslag sinds de verzelfstandiging van de Nederlandse tak. We voerden gesprekken, wogen de aangeleverde informatie en maakten er heldere teksten van: eerlijk, genuanceerd en transparant.