4 april 2022

Interactief magazine

Interactief magazine over ecologisch beheer van stedelijk groen

We zouden het bijna over het hoofd zien. In Nederland hebben we wel 139.000 kilometer aan bermen. Ze vormen een niet-zo-opvallend, fijnmazig natuurnetwerk voor vlinders, bijen en kleine zoogdieren. Steeds meer steden ontwikkelen ecologische methoden om hun bermen gezond te houden. Zo ook Haarlem. In deze editie van Buitenkansen spraken we hierover met de stadsecoloog en laten we de visie van Spaarnelanden op dit onderwerp zien. In een ander artikel komt aan bod hoe van keukenafval weer compost wordt gemaakt, aan de hand van een interactieve infographic. Nieuwe kennis, samengebracht in het content experience platform van Spaarnelanden.