5 juni 2019

Jaarverslag Circulus Berkel snijdt relevante thema’s aan

Circulus-Berkel is verantwoordelijk voor het beheer van afval- en grondstoffen, en van de openbare ruimte in 9 gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zwolle en Deventer. Voor het jaarverslag werd uitgegaan van de meest relevante thema’s.

Als duurzame dienstenverkeer namens gemeentelijke overheden wil Circulus Berkel midden in de samenleving staan. Het bedrijf voert voortdurend een intensieve dialoog met stakeholders. Dat biedt een uitstekende basis om het maatschappelijk jaarverslag goed in te richten. Want een goed verslag begint immers bij wat stakeholders belangrijk vinden.

Jung ondersteunde Circulus Berkel bij het samenstellen van het jaarverslag en werkte de teksten uit. We voerden gesprekken met directie en management en analyseerden verslagen van onder meer bijeenkomsten met stakeholders. Het resultaat is een duidelijk onderscheid tussen grote thema’s en de minder relevante thema’s. En dat geeft het verslag meteen een heel prettig navigeerbare structuur.