15 juli 2019

Jaarverslag Dunea met duidelijke teksten over duurzaamheid

In 2017 ondersteunden we Dunea met een nieuw duurzaamheidsbeleid. Met deze mvo-strategie ging het drinkwaterbedrijf in eigen gelederen flink aan de slag. De strategische pijlers werden vertaald naar concrete projecten. Des te leuker was het, dat de tekstschrijvers van Jung werden gevraagd om over deze projecten te rapporteren voor het nieuwe jaarverslag. We interviewden tal van mensen en leverden teksten die laten zien dat duurzaamheid een zaak is van concreet en stap voor stap aanpakken. 

Bekijk het jaarverslag hier.