15 juli 2020

Verhalen van de leefomgeving

Het jaarverslag van Spaarnelanden is dit jaar verhalender dan ooit. Na een grondige opzet met GRI, stakeholderdialoog en waardecreatie voegen we daar nu storytelling aan toe.

Samen met deze klant werkten we de afgelopen maanden grote verhalen uit over zes belangrijke thema’s waar het bedrijf in wil excelleren, zoals klimaatadaptatie, circulariteit en participatie met de lokale gemeenschap. Via interviews met specialisten en managers van het bedrijf haalden we prachtige content op over de trends voor een duurzame leefomgeving.

Veel leesplezier met de verhalen in deze pdf!