4 maart 2019

Jaarverslag Spaarnelanden lekker vroeg

Timing is alles, zeker als het om reporting gaat. Door op tijd te beginnen stond de publieksversie van het jaarverslag van Spaarnelanden eind februari al online.

We organiseerden het jaarverslag dit jaar zo, dat al in oktober de eerste gesprekken konden worden gevoerd. Dan zit alle informatie immers nog vers in het geheugen. In een strakke regie werkten we aan teksten en vormgeving voor dit jaarverslag, dat elementen van GRI Standards en Integrated Reporting bevat.

Het voorlopige niet-financiële jaarverslag is als online-pdf hier te vinden.