17 december 2021

Magazine voor ouders

Magazine voor ouders met kinderen die moeten kiezen

In nauwe samenwerking met de Stichting Technochallenge en het Petrus Canisius College ontwikkelden (en verbeterden) we een online magazine voor ouders waarvan de kinderen voor de profielkeuze staan. Het magazine neemt ouder én kind mee in de werelden van techniek, en laat zien dat techniek kansen biedt voor elk kind.

Het Petrus Canisius College zet het magazine in als ondersteuning van alle voorlichting over de profielkeuzes. Dat is in deze tijd waarin we niet zo makkelijk bij elkaar komen, een uitkomst gebleken. De waardering is groot. Dankzij het PCC college mogen we het magazine ook aanbieden aan andere scholen in Nederland. Voor een relatief laag bedrag kan het magazine op maat worden gemaakt. Meer informatie op deze pagina.