12 oktober 2021

PWN Jaargids Natuurbeheer

Nieuwe jaargids Natuurbeheer

Een nieuwe jaargids over de duinnatuur in Noord-Holland. Met PWN’s Jaargids Natuurbeheer doen we elk jaar uit de doeken hoe het is gesteld met de natuur in de duinen van Noord-Holland en hoe drinkwaterbedrijf PWN hier als natuurbeheerder mee omgaat. Daarmee krijgen stakeholders breed inzicht in alle aspecten van het duinbeheer. Dit jaar lichtten we drie grote thema’s uit: klimaatverandering, stikstofneerslag en de toegenomen recreatiedruk in de natuurgebieden.

De duinen die drinkwaterbedrijf PWN beheert, behoren tot de meest gevarieerde en soortenrijke landschappen van Nederland. PWN beheert de natuur in de duinen in opdracht van de Provincie Noord-Holland en doet dat op een zo duurzaam en ecologisch mogelijke manier.