4 januari 2022

Kernwaarden voor identiteit en ambitie

Vijf nieuwe kernwaarden voor Afvalzorg

Een bedrijf dat steeds meer initiatieven ontplooit, komt vroeg of laat terecht in een groeiende onduidelijkheid over identiteit en imago. Dan wordt het tijd om de kernwaarden weer goed tegen het licht te houden. Een dergelijke vraag kregen we in het najaar van Afvalzorg. 

In brainstormsessies met de directie werkten we toe naar vijf essentiële waarden die niet alleen Afvalzorg goed beschrijven, maar ook ambities voor de toekomst onder woorden brengen. Een goede basis voor een nieuwe positionering van de organisatie. Eind 2021 waren de nieuwe kernwaarden definitief, tijd om ze ook intern onder de aandacht te brengen. Megagrote kerstballen in de hal vormden de aftrap, een kerstpakket met ‘geheugensteentjes’ bracht de waarden op een leuke manier onder de aandacht van de medewerkers.