21 november 2022

Jaarrapport

Rapportage milieumaatregelen Tata Steel Nederland

Tata Steel Nederland pakt door met een omvangrijk programma van maatregelen om de overlast voor omwonenden te verminderen. Onder de naam Roadmap Plus stelt het bedrijf concrete reductiedoelen voor schadelijke stoffen, geur en geluid. In het voortgangsrapport van de Roadmap Plus blikken we terug op de resultaten van de afgelopen twee jaar. Daarbij beschrijven we uitgebreid welke stappen er zijn gezet en wat hiervan het effect is. Jung zorgde voor een open toon en zo concreet mogelijke informatie. 

De volledige rapportage vind je hier