13 mei 2019

Vakliteratuur voor recyclingbranche

Al vele jaren werken we intensief in de energie- en afvalsector, voor klanten als SUEZ, Spaarnelanden, Circulus-Berkel, Afvalzorg en Rock Solid. Zodoende hebben we zelf ook aardig wat kennis opgedaan over het vakgebied. Bijvoorbeeld als het gaat om AEC-bodemassen: de as die achterblijft na de verbranding van huisvuil in afvalenergiecentrales. Voor Recycling Magazine Benelux, het vakblad van de recyclingsector, schreven we een artikel over de toepassing van bodemas als bouwstof (Recycling Magazine Benelux, nr. 2, 2019).

Bodemas wordt al meer dan twintig jaar (onder beschermingsmaatregelen) gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, in geluidswallen, in asfalt en beton, en ook als funderingmateriaal. Zo is in Middenmeer onlangs een zonnepark met 11.000 zonnepanelen geopend, op een fundament van Solarbase. De VOF Rock Solid / Afvalzorg ontwikkelde dit betonachtige materiaal op basis van geïmmobiliseerde bodemas.