Maak een punt van duurzaam renoveren

Campagne recycling

  • Campagne
  • Vóór Jung
  • Contentcreatie

Na-oorlogse woningen met kunststof kozijnen slopen gaat niet altijd naar wens van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie). Die oude kozijnen zijn namelijk nog uitstekend te recyclen. De overheid, vaak mede-opdrachtgever voor sloop of renovatie van sociale woningbouw, was zich niet bewust van de milieuschade en kapitaalvernietiging. Tijd voor een bewustwordingscampagne! Een mailing naar alle gemeenten, advertenties in bestuurlijke media en een explanimation zorgden voor duurzame bewustwording rond kunststof kozijnen recycling.

Spreekt onze aanpak je aan? Laten we kennismaken! Bel: 023 551 54 88 of stuur ons een berichtje.