Waarderpolder geen woonpolder

Campagne bedrijvenpark

  • Campagne
  • Activatie
  • Contentcreatie

Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor inwoners. Bedrijven mogen niet stemmen. Maar wat als ondernemers zich in het nauw gedreven voelen door het plotseling populair geworden idee om zoveel mogelijk woningen te bouwen op het bedrijvenpark?

Bedrijven in de Haarlemse Waarderpolder voelden zich ineens onder druk staan en klopten bij Buro Jung aan. In heel korte tijd bedachten we voor Industriekring Haarlem een campagne die de ondernemers een stem gaf. Om tegengas te bieden aan de al te eenvoudige voorstelling van zaken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Een campagne op basis van argumenten, in plaats van emoties. Al snel gaven de meeste politieke partijen deze argumenten een serieuze plek in hun programma. 

Spreekt onze aanpak je aan? Laten we kennismaken! Bel: 023 551 54 88 of stuur ons een berichtje.