Winning with pride!

Communicatie bij verandertraject

  • Vóór Jung
  • Interne communicatie
  • Activatie

In 2015 kwam het melkquotum vrij. Dat bood ongekende productiemogelijkheden voor Friesland Campina. Maar dan moest wel de hele organisatie er klaar voor zijn. Samen met de veranderconsultants van The Next Level verzorgden we een intern programma, waarbij alle medewerkers in Leeuwarden continu geïnformeerd en geïnspireerd werden. Posters, narrow casting, artikelen in het personeelsblad, intranet… alle mediamiddelen werden anderhalf jaar lang ingezet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zelfs de materialen die tijdens de workshops werden gebruikt kregen allemaal de verbindende campagnesaus mee. Zo werd de samenhang duidelijk en begreep iedereen dat men aan een gezamenlijke missie was begonnen.