Campagne voor bijna-ouderen - Buro Jung

Ook later lekker wonen

Een tekort aan seniorenwoningen. Druk op de ouderenzorg. Het is gemeenten en corporaties in Kennemerland er alles aan gelegen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Een campagne moet bijna-ouderen ervan overtuigen tijdig na te denken over hoe ze – later – als ouderen willen wonen.

Jung deed eerst research, hield straatinterviews en leerde dat niemand van de doelgroep graag nadenkt over hoe je graag wilt wonen op je oudedag. Vijftigplussers zijn liever met urgentere dingen bezig, zoals ‘nú van het leven genieten’. Maar ja, ook later wil je lekker wonen… toch? Dit werd de spil van een regionale campagne en een informatieve, licht persuasieve website met test.