Nieuwe visie duurzame badplaats - Buro Jung

Een stapje extra voor Zandvoort

Bij onderhoudsbedrijf Spaarnelanden leven veel mooie ideeën om de leefomgeving in Zandvoort verder te verduurzamen. Maar hoe zorg je ervoor dat die ideeën goed worden omarmd?

Jung schreef de duurzaamheidsvisie voor de badplaats op en ontwierp een inspiratieboekje met respect voor wat Zandvoort zo bijzonder maakt.