Positionering organisatie-adviesbureau - Buro Jung

Ruimte maken
voor het nieuwe

Wenders komt binnen bij grote organisaties waar veranderprocessen vastlopen. Vaak door onderhuids gedoe tussen bloedgroepen, door te starre procedures, of een teveel aan bureaucratie. Maar wat de kracht van Wenders nou echt is? Dat mocht Jung uitzoeken.

We hielden een dna-sessie met de oprichters en zagen dat Wenders iets unieks en zeldzaams meebrengt: aandacht. Aandacht voor mensen, aandacht voor wat zich onder het oppervlak afspeelt. Met hun scherpe blik en aandacht creëren ze in organisaties weer ruimte. Ruimte maken voor het nieuwe.

"We krijgen heel veel complimenten over onze nieuwe stijl. Niet één keer, elke dag!"

Aart Goedhart
oprichter Wenders