Technieklessen in nieuw jasje - Buro Jung

Leren denken
als een doener

Stichting TechnoChallenge inspireert met TechPortal.nl het onderwijs om technieklessen leuk te maken. De website was in de loop der jaren wat onduidelijk geworden. Dus kreeg Jung de vraag om hier eens goed naar te kijken.

Na een paar gesprekken en een snelle customer journey kwamen we tot het inzicht dat de site het onderwijs meer aan de hand moet nemen. En in het bijzonder leerkrachten in het basisonderwijs. Want die moeten technieklessen geven, terwijl ze misschien meer hebben met alfa-vakken zoals taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Ze moeten als het ware leren denken als een doener. Wat meteen een prettig zinnetje werd om techniekonderwijs laagdrempeliger te duiden.