Thema-ontwikkeling leefbaarheid - Buro Jung

Motor van jouw leefomgeving

Onderhoudsbedrijf Spaarnelanden zag de stad veranderen en zocht een herijking van haar strategie. Jung organiseerde brainstorms met het management, deed onderzoek bij stakeholders en kwam zo tot zes relevante thema’s. Perfect materiaal om over te schrijven in de jaarverslagen die we voor Spaarnelanden maken.

Daar lieten we het niet bij. We kwamen tot het inzicht dat dit ‘themadenken’ ook goed is voor de organisatie zelf. Door hier samen met sleutelfiguren binnen het bedrijf over te publiceren, komt ook nieuwe ontwikkeling op gang. Zo ontstond Buitenkansen, een online magazine voor stakeholders, dat telkens een Spaarnelanden-thema verder uitdiept.